RSCTG 22/21. Reclamación contra resolución de acceso á información pública da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, relativa á titularidade actual das concesións de dereitos mineiros

Resultado: Desestimación