RSCTG 22/20Solicitude de copia do expediente de citación por parte da inspección médica do SERGAS a unha traballadora

Resultado: Inadmisión