RSCTG 22/18. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre contía de ingresos por taxas e impostos de natureza urbanística.