RSCTG 219/22 Reclamación fronte ao Colexio Oficial de Arquitectos Técnicos da Coruña sobre inclusión dun asunto na orde do día dunha Xunta xeral ordinaria.

Resultado: Inadmisión