RSCTG 216/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre delegación de competencias en materia de tráfico e licenza de vao.

Resultado: Desestimación