RSCTG 215/22 Acceso á información pública da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) sobre autorizacións administrativas, vaos regulamentarios ou licenzas vixentes concedidas respecto dun inmoble.

Resultado: Estimación