RSCTG 213/21Acceso á información pública do Concello de Camariñas sobre licenzas urbanísticas e expedientes de reposición da legalidade nunha finca 

Resultado: Estimación formal