RSCTG 212/21Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre contratación para a actualización do inventario de bens de titularidade municipal 

Resultado: Estimación