RSCTG 210/22 Acceso á información pública da Deputación da Coruña sobre informes emitidos que xustifiquen a asignación de funcións ás titulacións requiridas para o acceso ao posto de persoal técnico deportivo.

Resultado: Estimación formal