RSCTG 210/21Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre partidas económicas e criterios de reparto entre as categorías profesionais que participan nos trasplantes de órganos no ámbito hospitalario

Resultado: Desestimación