RSCTG 21/22Acceso á información pública da Universidade de Santiago de Compostela sobre un procedemento de investigación realizado 

Resultado: Desestimación