RSCTG 21/18. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre actas de sesións, decretos e resolucións da Alcaldía.