RSCTG 205/22 Acceso á información pública da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de acceso ao expediente do Parque eólico do Picato.

Resultado: Estimación formal