RSCTG 205/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre listado de ampliacións proxectadas por SOGAMA ou empresas subcontratadas nas instalacións de verteduras e datos desas propostas de ampliación

Resultado: Inadmisión