RSCTG 204/22 Acceso á información pública do Servizo Galego de Saúde sobre planificación de autoconcertación de programas asistenciais nos centros das distintas áreas sanitarias.

Resultado: Estimación formal