RSCTG 204/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre listado de instalacións proxectadas por SOGAMA, ou empresas subcontratadas, para verteduras e datos deses proxectos de posta en marcha 

Resultado: Inadmisión