RSCTG 203/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre lugares utilizados por SOGAMA ou empresas subcontratadas para verteduras e datos desas instalacións 

Resultado: Inadmisión