RSCTG 200/22 Acceso á información pública do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) sobre o acordo aprobado na Mesa Sectorial de Sanidade de 22 de xaneiro de 1998.

Resultado: Estimación formal