RSCTG 20/22Acceso á información pública do Sergas sobre informes e ditames en relación co restablecemento do equilibrio económico dos contratos públicos de dito servizo e as súas unidades dependentes

Resultado: Estimación formal