RSCTG 20/21Reclamación contra resolución da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación pola que se dá acceso a unha asociación a un procedemento de actuacións previas a un expediente sancionador.

Resultado: Desestimación