RSCTG 20/20. Acceso á información pública da X.T. en Lugo da Consellería de Economía, Emprego e Industria por actividades mineiras fóra do perímetro autorizado
Resultado: Estimación