RSCTG 2/19. Solicitude de información ambiental á Xefatura Territorial da Consellería de Economía en Lugo.