RSCTG 199/21Acceso á información pública da AMTEGA sobre informe emitido no marco dun procedemento xudicial relativo a sobrecustos nas obras da Cidade da Cultura 

Resultado: Estimación