RSCTG 195/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre un contrato de servizos coa Universidade de Santiago de Compostela 

Resultado: Inadmisión