RSCTG 192/22 Reclamación fronte a falla de resposta do Concello de Ourense á solicitude de medicións de ruídos e vibracións nunha vivenda.

Resultado: Inadmisión