RSCTG 190/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre mapa de tecores, reservas de caza e outros terreos cinexéticos

Resultado: Estimación formal