RSCTG 19/22 Acceso á información pública da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia sobre informes e ditames emitidos en relación co reequilibrio ou restablecemento do  equilibrio económico dos contratos públicos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico, do Servizo  Galego de Saúde e as súas unidades dependentes.

Resultado: Desestimación