RSCTG 19/21Reclamación contra resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se dá acceso a unha asociación a un expediente de explotación mineira

Resultado: Desestimación