RSCTG 19/19. Solicitude de acceso á información sobre a situación laboral dun pediatra do Servizo Galego de Saúde (Sergas).