RSCTG 19/18. Solicitude de información ao Concello de Baiona sobre o “Plan de Concellos 2017”.