RSCTG 189/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre explotacións gandeiras de produción e reprodución rexistradas no Rexistro de Explotacións Gandeiras 

Resultado: Estimación formal