RSCTG 186/21Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre o texto consolidado dun Decreto que aproba o Regulamento sobre provisión de postos de traballo 

Resultado: Inadmisión