RSCTG 185/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade pola modificación da puntuación do baremo provisional no concurso de traslados entre persoal funcionario docente

Resultado: Desestimación