RSCTG 185/19Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre licitacións e adxudicacións de contratos relativos a menores tutelados ou internados e número de menores acollidos neses centros

Resultado: Estimación por motivos formais