RSCTG 183/21Acceso á información pública do Concello de Curtis sobre a titulación necesaria dos membros dun tribunal cualificador dun proceso selectivo

Resultado: Estimación