RSCTG 182/22 Acceso á información pública da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) sobre as entidades operadoras autorizadas como usuarias do sistema de xestión de reservas de acceso ao parque nacional Marítimo terrestre das Illas Atlánticas.

Resultado: Estimación