RSCTG 181/21Acceso á información do Concello de Silleda sobre certificado dos servizos profesionais prestados como Letrado do Concello

Resultado: Inadmisión