RSCTG 181/19. Acceso á información ao Concello de Vigo polo R.C. Celta de Vigo
Resultado: Estimación