RSCTG 180/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre documentación dun expediente de reposición da legalidade urbanística.

Resultado: Estimación formal