RSCTG 180/19. Acceso á información pública do Concello de Lugo sobre locais sin licenza de obra con destino a cafeterías ou restaurantes

Resultado: Estimación por motivos formais