RSCTG 18/23 Reclamación fronte á falla de contestación polo Concello de Ourense á solicitude de actuacións respecto dun local de ocio.

Resultado: Inadmisión