RSCTG 18/22Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre expediente sancionador aberto a un local por funcionamento durante varios días sen sonómetro 

Resultado: Inadmisión