RSCTG 18/20. Recurso á CT contra una resolución de acceso á información pública con oposición de terceiro da Secretaría Xeral da Presidencia
Resultado: Desestimación