RSCTG 18/18. Mocións dun grupo municipal do Concello de Ponteareas no apartado de rogos e de preguntas.