RSCTG 178/21Reclamación contra a resolución dun procedemento de acceso á información pública ditada pola Consellería de Economía, Empresa e Innovación

Resultado: Desestimación