RSCTG 178/19. Acceso á información pública da Axencia de Turismo de Galicia sobre número de inspectores por áreas xeográficas
Resultado: Estimación