RSCTG 177/19. Acceso á información pública da S.X.T. da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade sobre un informe estudado no Consello da Xunta de Galicia o 24 de outubro de 2019
Resultado: Estimación por motivos formais