RSCTG 176/22 Acceso á información pública do Concello de Cangas sobre expedientes relativos a unha edificación.

Resultado: Estimación