RSCTG 176/19. Acceso á información pública de RETEGAL sobre subvencións ou axudas públicas
Resultado: Desestimación