RSCTG 175/22 Acceso á información pública do Concello de Santa Comba sobre proxectos de implantación de granxas eólicas.

Resultado: Estimación